Duck Typing - wszystko co musisz wiedzieć

11, wrzesień 2020
7 min. czytania

Zdjęcie: JOSHUA COLEMAN

"Czy jeśli coś chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to czy jest kaczką?"

Początkowo to pytanie, może wydać się dziwne, jednak w dzisiejszym poście będziemy próbowali sobie na nie odpowiedzieć. Właściwie to taką odpowiedź dostarczą nam systemy typowania stosowane w językach programowania.

Różne systemy typów

Każdy z języków programowania posiada określony system typów. Jest to zestaw reguł, które pozwalają na przypisanie właściwości zwanej typem do odpowiedniej struktury takiej jak zmienna czy funkcja. Następnie w zależności od reguł typy są dopasowywane do siebie i weryfikowane. Jeśli struktury łamią reguły, jest to uznane za błąd.

Systemy typowania możemy podzielić na wiele różnych kategorii, nas będą interesować:

 • typowanie nominalne - zgodność typów określa się na podstawie jawnych deklaracji i/lub nazwy typów. Przykłady języków z tym rodzjem typowania to np. C# czy Java
 • typowanie strukturalne - zgodność typów określana jest na podstawie struktury (zestaw pól i metod zawartych w abstrakcji). Występuje ono np. w Typescript
 • duck typing - najbardziej dynamiczny rodzaj typowania z wymienionych. Określa zgodność typu na podstawie części struktury, do której uzyskiwany jest dostęp w czasie wykonywania programu. Taki rodzaj typowania występuje min. w Javascript

Definicje te brzmią nieco skomplikowanie, dlatego wytłumaczmy to sobie na przykładach. Pierwszy z nich dotyczy typowania nominalnego.

class Foo {
 method(input: string): number { ... }
}

class Bar {
 method(input: string): number { ... }
}

let foo: Foo = new Bar(); // Error!

Mamy tu próbę przypisania obiektu o typie Bar do zmiennej o typie Foo. Deklaracje typów są różne, co oznacza błąd w typowaniu nominalnym. Następne to typowanie strukturalne.

class Foo {
 method(input: string): number { ... }
}

class Bar {
 method(input: string): number { ... }
}

class Boo {
 method(input: string): boolean { ... }
}

let foo: Foo = new Bar(); // Ok!
let boo: Foo = new Boo(); // Error!

Widzimy tutaj jak w pierwszym przypadku mimo różnych nazw typów, zmienna została zaincjalizowana. Dzięki identycznej strukturze klas Foo oraz Bar jest to możliwe.

W drugim przypadku dla klasy Boo funkcja method zwraca typ boolean, co powoduje niezgodność struktur i zwrócenie błędu. Ostatni przykład odnosi się do duck typing.

class Bar {
 method() {
  return 1;
 }

 bar() {
  return "bar";
 }
}

class Foo {
 method() {
  return true;
 }
}

class Boo {
 boo() {
  return "boo";
 }
}

function callMethod(object) {
 console.log(object.method());
}

const bar = new Bar();
const foo = new Foo();
const boo = new Boo();

[
 bar, // Ok!
 foo, // Ok!
 boo, // Error!
].forEach(o => callMethod(o));

W tym rodzaju typowania nie mają znaczenia nazwy typów (klasa Bar, Foo, czy Boo), ani różnice w strukturze każdej z klas. Błąd dostajemy tylko w jednym przypadku, kiedy w klasie nie została zdefiniowana funkcja potrzebna do wykonania kodu.

Wróćmy do definicji duck typing: "określa zgodność typu na podstawie części struktury, do której uzyskiwany jest dostęp w czasie wykonywania programu". W naszym przykładzie wspomniana "część struktury" to właśnie method. Kiedy ona nie istnieje, albo nie jest funkcją, otrzymujemy błąd.

Możemy teraz stwierdzić jak poszczególne systemy typowania odpowiedzą na pytanie zadane na początku - "Czy jeśli coś chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to czy jest kaczką?"

 • typowanie nominalne - "Nie, tylko coś o typie kaczka nią jest, nie interesuje mnie zachowanie!"
 • typowanie strukturalne - "To zależy. Tak, jeśli chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i nie robić nic innego. W przeciwnym wypadku to nie jest kaczka"
 • duck typing (hmm od czego ta nazwa..) - "Oczywiście! To zachowanie pasuje do kaczki, więc to na pewno kaczka!"

Jeśli zaczynasz programować w Typescript i przeszedłeś z języka o typowaniu nominalnym, to pamiętaj, że Typescript ma typowanie strukturalne! Pomoże Ci to w przyszłości uniknąć wielu "dziwnych" błędów i zrozumieć pewne "dziwne" konstrukcje. Co do typów nominalnych Typscript posiada otwarty wątek.

Czy jeśli ktoś stuka w klawiaturę to już programista?

Duck Typing, a podniesienie jakości kodu

Poznaliśmy już teorię stojącą za duck typing, oraz różnice między systemami typów. Jak możemy to wykorzystać w praktyce?

Duck typing podobnie jak polimorfizm, czy wzorzec strategii pomoże nam w usunięciu powtórzeń w naszym kodzie. I znów będzie to związane z powtarzającymi się instrukcjami switch, lub if-else mającymi identyczny zestaw warunków.

Omówimy teraz problem z którym ostatnio zetknąłem się w pracy.

Musieliśmy przygotować testy wydajności dla części naszych widoków. Miały one za zadanie wykonać określoną operację na wierszu lub grupie wierszy i zalogować czas trwania operacji, oraz wiersza/wierszy których operacja dotyczyła. Testy początkowo obejmowały:

 • tworzenie
 • edycję
 • pobranie danych

Przed wykonaniem testy należało go skonfigurować, więć każdy z testów był podzielony na fazę konfiguracji i uruchomienia.

Na początek naiwna implementacja - powtarzających się instrukcji switch.

/* main.js */
log(runTest(createTest("create"))); // perfCreateTest === "create";

/* perf-tests.js */
function createTest(type) {
 switch (type) {
  case "create":
   return setupCreateTest();
  case "edit":
   return setupEditTest();
  case "query":
   return setupQueryTest();
  default:
   throw new Error("wrong test type");
 }
}

function runTest(type) {
 switch (type) {
  case "create":
   return runCreateTest();
  case "edit":
   return runEditTest();
  case "query":
   return runQueryTest();
  default:
   throw new Error("wrong test type");
 }
}

Implementacja ta jest ciężka do modyfikacji. Kiedy testy zostaną rozszerzone o kolejne typy, oraz nowe fazy, spowoduje to, że dla każdego nowego typu testów będziemy musieli wprowadzać poprawki w wielu miejscach. Z czasem stanie się to trudne i uciążliwe.

Lepszym rozwiązaniem jest stworzyć klasę dla każdego testu i w niej zawrzeć szczegóły dotyczące logiki związanej z każdą fazą. Następnie wykorzystując duck typing (konieczność posiadania funkcji setup i run) skonfigurować testy i je uruchomić. Utrzymanie tej wersji będzie mniej problematyczne. W przypadku nowego rodzaju testu wystarczy stworzyć dodatkową klasę.

/* main.js */
const tests = [
 new PerfCreateTest(),
 new PerfEditTest(),
 new PerfQueryTest(),
].forEach(test => test.setup());

tests.forEach(test => log(test.run()));

/* perf-tests.js */
class PerfCreateTest {
 setup() {
  // ...some logic here
 }

 run() {
  // ...some logic here
  return {
   time,
   createdItemId,
  };
 }
}

class PerfEditTest {
 setup() {
  // ...some logic here
 }

 run() {
  // ...some logic here
  return {
   time,
   editedItemId,
  };
 }
}

class PerfQueryTest {
 setup() {
  // ...some logic here
 }

 run() {
  // ...some logic here
  return {
   time,
   numerOfItems,
  };
 }
}

Duck Typing, a polimorfizm

Schemat działania w powyższym przykładzie jest bardzo podobny do polimorfizmu. Niektórzy z tego powodu stwiają znak równości między duck typing'iem i polimorfizmem. To błąd!. Mimo, że efekt użycia tych dwóch mechanizmów w Javascript jest podobny, mają one inne założenia.

Polimorfizm opiera się na typach i polega na wywołaniu odpowiedniej funkcji w zależności od typu. Dzięki temu mechanizmowi obiekt klasy bazowej, można "podmienić" w czasie działania programu na obiekt jednej z klas dziedziczących i wywołać funkcję powiązaną z konkretną klasą (typem).

Jak już dziś wspomnieliśmy duck typing opiera się o strukturę, a właścwie część struktury, która jest użyta podczas wykonywania programu.

Kontrola typów, pomaga czy przeszkadza

Duck typing daje dużo swobody ze względu na swoją dynamikę. Jednak z czasem może doprowadzić to do błędów trudnych do znalezienia i zwiększeniu czasu potrzebnego na zrozumienie działania kodu.

/* main.js */
const tests = [
 new PerfQueryTest(),
 new Human(), // It's correct for Javascript Type System, but should it be?
].forEach(test => runTest(test));

/* perf-tests.js */
function runTest(testObject) {
 // ...some logic here
 testObject.run();
}

class Human {
 run() {
  console.log("I'm running");
 }
}

class PerfQueryTest {
 run() {
  // ...some logic here
  return { data: "test data" };
 }
}

Wyżej widzimy konsekwencje braku odpowiedniej kontroli typów. Dopasowanie struktur powoduje, że wszystko działa, ale czy jest to poprawne? Spoiler: nie jest!

Do czego może prowadzić brak kontroli typów i struktur...
Do czego może prowadzić brak kontroli typów i struktur...

Rozwiązaniem na to jest kontrola typów, struktur i flow naszego programu. Możemy wykorzystać JsDoc, czy Typescript. Zalecam to szczególnie przy większych projektach z dużą liczbą skomplikowanych abstrakcji. Da nam to więcej informacji na temat struktur i dzięki temu łatwiej będzie nam modyfikować kod po dłuższym czasie, czy wejść nowym programistą do projektu.

Podsumowanie

Duck Typing to koncepcja, którą powinnien znać każdy programista Javascript. Dzięki niej możemy uniknąć powtórzeń w kodzie i zwiększyć elastyczność rozwiązania. Jednak podobnie jak każdego narzędzia, również tego trzeba używać z rozsądkiem, kontrolując struktury jakie mamy w naszym kodzie i ich odpowiedni przepływ. Tylko to pozwoli nam zwiększyć jakość naszego kodu i zmniejszyć czas poświęcony na jego utrzymanie.


miscoded.io, 2020